Aula de Música Tradicional i Popular

L’AMTP és un projecte del Departament de Cultura de la Generalitat, un projecte que te com a objetiu la formació de músics dins de l’àmbit de la música tradicional.

Aquesta formació conta amb un pla d’estudis d’ensenyament bàsic i un de Nivell Mitjà.

FORMACIÓ PRÈVIA FINS A NIVELL ELEMENTAL

MÚSICA PER NADONS 45min setmanals
P3 45min setmanals
SENSI 1 45min de música i moviment + 25min d'instrument opcional
SENSI 2 45min de música i moviment + 25min d'instrument opcional
SENSI 3 45min de música i moviment + 30min de Roda d'instruments+ 20min d'instrument opcional
MÚSICA 1 1h de Llenguatge musical i cançó + 45 min d'instrument
MÚSICA 2 1h de Llenguatge musical i cançó + 45 min d'instrument

MÚSICA 3 1,15h de llenguatge musical i cançó + 45 min d'instrument + 1h d'agrupació
MÚSICA 4 1,15h de llenguatge musical i cançó + 45 min d'instrument + 1h d'agrupació
MÚSICA 5 1,15h de llenguatge musical + 30min cançó + 45 min d'instrument + 1h d'agrupació + 60min de folklore i organologia
MÚSICA 6 1h de llenguatge musical + 30min cançó + 45 min d'instrument + 1h d'agrupació + 60min de dansa
PAS DE GRAU 1h de Pas de grau + 30min de context + 45min d'instrument + 1h d'agrupació

els minutatges i la distribució de les assignatures poden variar en el pla formatiu dels adults

NIVELL MITJÀ

1R 1,30h d'harmonia + 1h de cançó + 45 min d'instrument + 1h d'agrupació + 30min d'historia de la música
2N 1,30h d'harmonia + 1h de cançó +45 min d'instrument + 1h d'agrupació + 30min de musicologia
3R 1,30h d'harmonia + 1h de cançó +45 min d'instrument + 1h d'agrupació + 30min de Formes de la música tradicional
4RT 1,30h d'harmonia + 1h de cançó +45 min d'instrument + 1h d'agrupació + 30min de didàctica + 30min d'improvisació
 1,30h d'harmonia + 60 min d'instrument + 1h d'agrupació + 30min cambra + 1h anàlisi
 1,30h d'harmonia + 60 min d'instrument + 1h d'agrupació + 30min cambra + 1h anàlisi

L’AMTP és un projecte que compta amb el suport de: